Trung tâm trợ giúp

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết Lark Suite bằng Tiếng Việt.

Lark OKR FAQs

Mục lục

  I. Cài đặt cơ bản

  Làm cách nào để sửa đổi độ dài của chu kỳ OKR?

  Chuyển đến Cài đặt OKR > Cài đặt chu kỳ. Các sửa đổi sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu trong các chu kỳ trước. Bạn có thể Giữ chu kỳ, Đánh dấu là không hợp lệ và Ẩn chu kỳ cho các chu kỳ trước nhưng xóa một chu kỳ không được hỗ trợ tại thời điểm này.
  Bạn chỉ có thể sửa đổi chu kỳ 6 lần mỗi năm.

  Sau khi sửa đổi chu trình OKR, làm cách để xử lý chu trình trước đó có thiết lập khác?

  Nếu chu kỳ hiệu lực mới trùng lặp với chu kỳ trước, bạn có thể Giữ chu kỳ, Đánh dấu là không hợp lệ hoặc Ẩn chu kỳ cho chu kỳ trước. Xóa chu kỳ hiện không được hỗ trợ.
  Lưu ý: Khi bạn chọn Ẩn chu trình, OKRs tương ứng sẽ không được hiển thị trên trang nhưng dữ liệu được giữ lại. Nếu bạn cần truy xuất dữ liệu, hãy chuyển đến Cài đặt chu kỳ và nhấp vào Xem chu kỳ xung đột lịch sử để bỏ ẩn chu kỳ.

  Khi nào chu kỳ mới sẽ được hiển thị?

  Chu kỳ mới được ẩn cho đến 15 ngày theo lịch trước ngày bắt đầu mặc định của nó. Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt nếu cần.

  OKR hàng năm là gì?

  OKR hàng năm là OKR chạy theo chu kỳ hàng năm. Bạn có thể lập kế hoạch công việc tổng thể của mình trong năm xung quanh các mục tiêu này và bạn có thể viết OKR hàng năm giống như cách bạn thực hiện đối với các chu kỳ tùy chỉnh. Bạn có thể bật hoặc tắt OKR hàng năm trong Cài đặt OKR > Cài đặt chu kỳ.

  Tôi đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức trong Lark Admin. Tại sao tôi không thể xem các bản cập nhật trong ứng dụng OKR?

  Các bản cập nhật cho cấu trúc tổ chức sẽ mất một khoảng thời gian để được đồng bộ hóa với ứng dụng. Vui lòng đợi 10 đến 15 phút sau khi các thay đổi được thực hiện và kiểm tra lại.

  Tôi nên làm gì nếu lãnh đạo trực tiếp của tôi áp dụng OKR hiện tại không chính xác?

  Quản trị viên tổ chức nên truy cập Quản trị hệ thống nhân sự > Tổ chức > Thành viên và phòng ban và tìm kiếm thành viên nhóm tương ứng để khắc phục lỗi.

  Tại sao một số thành viên trong nhóm báo cáo rằng họ không thể truy cập ứng dụng OKR?

  Quản trị viên cần kiểm tra xem Tính khả dụng đã được đặt thành Khả dụng cho tất cả nhân viên trong Lark Admin > ứng dụng OKR hay chưa.
  Lưu ý: Trong Lark Admin, quản trị viên chỉ có thể định cấu hình cài đặt để cấp cho các thành viên trong nhóm quyền truy cập vào ứng dụng OKR. Để cho phép các thành viên trong nhóm sử dụng ứng dụng, quản trị viên cần chỉ định chỗ ngồi trong Cài đặt OKR.

  Tại sao trang chủ OKR của tôi chỉ hiển thị Mục tiêu và Căn chỉnh trong thanh điều hướng trên cùng mà không hiển thị Trang tổng quan?

  Trang tổng quan chỉ hiển thị cho người quản lý (có báo cáo trực tiếp). Nếu bạn là người quản lý có báo cáo trực tiếp nhưng không thể xem Trang tổng quan thì cấu hình cho cơ cấu tổ chức hiện tại của bạn chưa hoàn tất. Yêu cầu quản trị viên tổ chức của bạn giúp cập nhật lãnh đạo trực tiếp của cấp dưới trong Quản trị hệ thống nhân sự.
  Quản trị viên phải đảm bảo rằng thông tin trong trường lãnh đạo trực tiếp đã hoàn tất khi nhập hàng loạt thông tin thành viên nhóm.

  II. Cách sử dụng

  Tôi có thể sắp xếp các Kết quả chính không?

  Không. Hiện tại, chỉ có thể căn chỉnh Mục tiêu.

  Tại sao tôi không thể căn chỉnh cho Mục tiêu của mình?

  Trước tiên, vui lòng xác nhận rằng người mà bạn muốn liên kết cùng đã điền OKR của họ cho chu kỳ này. Nếu không, bạn không thể phù hợp với OKRs của họ.
  Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể căn chỉnh Mục tiêu chứ không phải Kết quả chính.

  Tôi có thể ghi một Mục tiêu trực tiếp không?

  Không. Hiện tại, bạn không thể chấm điểm trực tiếp Mục tiêu, nhưng bạn có thể làm như vậy cho Kết quả then chốt. Điểm của Mục tiêu được tính dựa trên điểm trung bình có trọng số của Kết quả chính.

  Làm cách nào tôi có thể xem các phiên bản lịch sử?

  Nhấp vào biểu tượng ... ở góc trên bên phải để tìm cổng Lịch sử Phiên bản. Các phiên bản lịch sử chỉ hiển thị cho chính bạn và những người đứng đầu trong dòng báo cáo của bạn.

  Phiên bản lịch sử sẽ được tạo trong trường hợp nào?

  Một phiên bản lịch sử sẽ được tạo nếu bạn sửa đổi OKR của mình và xuất bản nó. Nếu bạn đã thực hiện nhiều sửa đổi trong cùng một ngày, chỉ sửa đổi cuối cùng sẽ được ghi lại.
  Phiên bản lịch sử chỉ bao gồm những thay đổi trong nội dung OKR chứ không bao gồm thứ tự, tiến độ, trọng số hoặc điểm số.

  Làm cách nào để kiểm tra tiến độ hoàn thành OKRs trong bộ phận của tôi?

  Người quản lý có thể xem thông tin đầu vào, căn chỉnh và tính điểm Mục tiêu của nhóm họ từ Bảng điều khiển trong thanh điều hướng trên cùng.

  Tôi có thể xem OKRs của các thành viên ở các phòng ban khác không?

  Đúng. Tìm kiếm tên của thành viên nhóm trong danh sách ở phía bên trái của trang chủ OKR để xem OKR của họ.

  Khi nào tôi sẽ nhận được tin nhắn bot từ bot OKR?

  Lời nhắc theo lịch trình
  • Lời nhắc điền OKR của bạn:
  Người dùng chưa điền OKR của họ cho chu kỳ mới sẽ nhận được lời nhắc vào ngày làm việc đầu tiên của chu kỳ mới;
  Người dùng chưa điền OKR của họ cho chu kỳ mới sau khi nhận được lời nhắc đầu tiên sẽ nhận được lời nhắc thứ hai vào ngày làm việc thứ hai đến ngày thứ năm;
  Người dùng chưa điền OKR của họ cho chu kỳ mới sau khi nhận được lời nhắc thứ hai sẽ nhận được một lời nhắc khác vào ngày làm việc đầu tiên của giữa chu kỳ.
  • Lời nhắc xem lại OKR của bạn:
  Người dùng có báo cáo trực tiếp và đã điền OKR của họ sẽ nhận được lời nhắc đánh giá vào ngày làm việc đầu tiên của giữa chu kỳ.
  • Lời nhắc ghi điểm OKR của bạn:
  Người dùng đã điền OKRs cho chu kỳ hiện tại nhưng chưa ghi điểm sẽ nhận được lời nhắc ghi điểm ba ngày trước khi kết thúc chu kỳ.
  Thông báo tức thì
  Thông báo được gửi khi ai đó nhận xét về OKR của bạn hoặc @đề cập đến bạn.
  Làm cách nào để gửi lời nhắc tiếp theo cho các thành viên trong nhóm hoặc người quản lý?
  Lời nhắc có thể được gửi từ Bảng điều khiển.
  Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Bạn sẽ thấy thẻ Theo dõi trên trang chi tiết số liệu. Nhấn Nhắc để gửi lời nhắc Lark.
  Một số nội dung liên quan đến Lark OKR:
   

   

  Liên hệ với chúng tôi

  Để bắt đầu tiến trình chuyển đổi số của bạn

  • Xác định mục tiêu
  • Lựa chọn giải pháp
  • Hoạch định nguồn lực
  • Đào tạo nhân sự
  • Và hơn thế nữa...