Lark x JM Dress Design: Hành trình số hóa quy trình HCNS giúp tăng hiệu quả vận hành

Ban lãnh đạo JM Dress hiểu rằng, công ty cần một phần mềm thống nhất & tập trung, có khả năng xử lý được nhiều quy trình trên một nền tảng duy nhất.

Bắt đầu

Định hình phong cách làm việc tương lai

Sử dụng Lark ngay

Liên hệ với chúng tôi

Để bắt đầu tiến trình chuyển đổi số của bạn

  • Xác định mục tiêu
  • Lựa chọn giải pháp
  • Hoạch định nguồn lực
  • Đào tạo nhân sự
  • Và hơn thế nữa...