Tin tức

Rikkei Digital tự hào là đối tác chính thức đầu tiên của Lark Suite tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ triển khai Lark Suite dành cho doanh nghiệp.

Mời tham dự Webinar: Ứng dụng Lark Suite và ChatGPT trong Tự động hóa Chăm sóc khách hàng

Tham gia Webinar để tìm hiểu về xu hướng tự động hóa chăm sóc khách hàng trong kỷ nguyên số cũng như lợi ích của việc ứng dụng Lark Suite và ChatGPT vào quy trình chăm sóc khách hàng.

Bắt đầu

Định hình phong cách làm việc tương lai

Sử dụng Lark ngay

Liên hệ với chúng tôi

Để bắt đầu tiến trình chuyển đổi số của bạn

  • Xác định mục tiêu
  • Lựa chọn giải pháp
  • Hoạch định nguồn lực
  • Đào tạo nhân sự
  • Và hơn thế nữa...