Trung tâm trợ giúp

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết Lark Suite bằng Tiếng Việt.

Sử dụng tiện ích phê duyệt liên kết

Mục lục

  I. Giới thiệu

  Tiện ích phê duyệt liên kết là một trong những tiện ích của biểu mẫu phê duyệt và quản trị viên có thể thêm vào. Điều này đảm bảo rằng người nộp đơn có thể đính kèm thông tin hỗ trợ vào yêu cầu của họ, cung cấp cho người nhận thêm bối cảnh về yêu cầu phê duyệt.
  Ví dụ:
  • Khi thanh toán đang được phê duyệt, phê duyệt mua hàng được liên kết cho phép người phê duyệt nhận thông tin về giao dịch mua khi xử lý thanh toán.
  • Đối với các ứng dụng chi phí đi lại, việc liên kết các yêu cầu về chuyến công tác giúp dễ hiểu và lưu trữ thông tin về các chuyến công tác của nhân viên hơn.

  II. Các bước

  Xây dựng cấu hình tiện ích phê duyệt liên kết

  1. Thêm tiện ích phê duyệt liên kết

  Quản trị viên có thể mở Quản trị phê duyệt để tạo phê duyệt mới hoặc chỉnh sửa phê duyệt hiện có, sau đó nhấp hoặc kéo tiện ích phê duyệt liên kết trong Thiết kế biểu mẫu để thêm vào biểu mẫu.

  2. Xây dựng cấu hình tiện ích phê duyệt liên kết

  Điều chỉnh cài đặt theo yêu cầu trong thanh cài đặt bên phải.
  Cài đặt
  Mô tả
  Lưu ý
  Tiêu đề
  Mặc định là "Phê duyệt liên kết" nhưng có thể thay đổi.
   
  Cần có tiêu đề, có thể dài tối đa 256 ký tự. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
  Phạm vi giới hạn
  Đặt giới hạn cho các phê duyệt mà người gửi có thể liên kết. Sau khi đặt phạm vi giới hạn, các trường bổ sung sẽ được hiển thị.
  1. Tính năng này bị tắt theo mặc định, nghĩa là không có giới hạn về phê duyệt liên kết và người gửi có thể liên kết bất kỳ biểu mẫu phê duyệt nào.
  2. Khi được bật, bạn có thể sử dụng trình đơn thả xuống Chọn phê duyệt để chọn các phê duyệt mà người gửi được phép liên kết. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng trình đơn thả xuống Chọn trường được hiển thị để đặt trường nào từ phê duyệt liên kết sẽ được hiển thị trong biểu mẫu. Nhấp vào Thêm phạm vi để đặt thêm giới hạn.
  Yêu cầu phê duyệt liên kết
   
  Cài đặt để chỉ các tài liệu đã được phê duyệt mới được liên kết.
  Tính năng này bị tắt theo mặc định, nghĩa là có thể liên kết các phê duyệt ở bất kỳ trạng thái nào, kể cả những phê duyệt ở trạng thái "Đang xem xét" và "Đã phê duyệt". Khi được bật, người gửi chỉ có thể liên kết phê duyệt "Đã phê duyệt".
  Các lựa chọn cài đặt khác
  In: Đặt xem tiện ích này có được hiển thị khi in phê duyệt hay không.
  Tính năng in được bật theo mặc định. Nếu bạn tắt nó, tiện ích này sẽ không được hiển thị khi in biểu mẫu phê duyệt.

  Liên kết các tài liệu phê duyệt với một yêu cầu

  Sau khi quản trị viên đã xây dựng cấu hình tiện ích phê duyệt liên kết trong biểu mẫu, hãy nhấp vào Thêm phê duyệt liên kết để liên kết các tài liệu phê duyệt khác. Tất cả các biểu mẫu trong các giai đoạn Việc cần làm, Hoàn thành, CC và Đã gửi đều có thể được liên kết và bạn có thể tìm kiếm tài liệu theo tiêu đề nhiệm vụ, người yêu cầu, số hoặc nội dung.
  Lưu ý:
  1. Nếu quản trị viên đã thiết lập một phạm vi giới hạn, thì nhân viên chỉ có thể liên kết các phê duyệt trong phạm vi cho phép. Ngoài ra, nếu quản trị viên đã đặt các trường được hiển thị, chúng cũng sẽ xuất hiện trong biểu mẫu.
  2. Nếu quản trị viên đã bật Chỉ có thể liên kết những yêu cầu đã được phê duyệt thì nhân viên sẽ chỉ có thể liên kết các yêu cầu đã được xử lý và phê duyệt.