Trung tâm trợ giúp

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng chi tiết Lark Suite bằng Tiếng Việt.

Sử dụng phê duyệt của bên thứ ba

Mục lục

  I. Giới thiệu

  Các công ty quy mô lớn có nhiều hệ thống phê duyệt có thể sử dụng phê duyệt của bên thứ ba để tóm tắt dữ liệu, cho phép họ xử lý thông tin theo cách thống nhất trên Lark mà không cần vận hành trên nhiều nền tảng hoặc di chuyển dữ liệu nhiều lần.

  II. Các bước

  1. Vào Quản trị viên phê duyệt của Lark.
  2. Nhấp vào Tạo ở góc trên bên phải.
  3. Chọn Tích hợp phê duyệt của bên thứ ba.
  Thông tin cơ bản
  1. Nhóm: Chọn một nhóm phù hợp để phê duyệt sẽ xuất hiện. Nếu các nhóm hiện tại không thể đáp ứng nhu cầu của bạn, hãy quay lại trang trước và nhấp vào Tạo nhóm.
  2. Ai có thể gửi yêu cầu này: Chọn người có thể gửi yêu cầu bằng cách sử dụng phê duyệt này. Có ba tùy chọn: Tất cả, Thành viên được chỉ định Không có ai.
  3. Liên kết phê duyệt bắt đầu từ máy tính để bàn: Sau khi nhập liên kết, người dùng có thể xem yêu cầu phê duyệt trên máy tính để bàn của họ. Nếu không có liên kết này, người dùng không thể bắt đầu phê duyệt trên máy tính để bàn của họ.
  4. Liên kết phê duyệt bắt đầu từ thiết bị di động: Sau khi nhập liên kết, người dùng có thể xem yêu cầu phê duyệt trên thiết bị di động của mình. Nếu không có liên kết này, người dùng không thể bắt đầu phê duyệt từ thiết bị di động của họ.
  Để biết thêm thông tin về đồng bộ hóa phiên bản phê duyệt của bên thứ ba, hãy xem Phiên bản đồng bộ hóa.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để bắt đầu tiến trình chuyển đổi số của bạn

  • Xác định mục tiêu
  • Lựa chọn giải pháp
  • Hoạch định nguồn lực
  • Đào tạo nhân sự
  • Và hơn thế nữa...